Kreatywne rysowanie

Treść


Kreatywne rysowanie

 


           Najlepszym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka są zajęcia plastyczne. Aktywność plastyczna daje dzieciom wielką radość. Ćwiczenia plastyczne rozwijają u dzieci takie cechy jak: spontaniczność, wytrwałość, umiejętność planowania i dokonywania właściwych wyborów. Najważniejszy jest sam proces tworzenia, a nie efekt pracy.
               Takie możliwości stwarza metoda kreatywnego rysowania. Polega na przekształcaniu konturowego rysunku w coś zupełnie innego np.: krzesła w pojazd ale nie istniejącego
w rzeczywistości. Odmianą tej metody jest dorysowywanie elementów do barwnych plam, linii, figur geometrycznych.

            Stosowana metoda pracy wpływa rozwijająco na wyobraźnię dziecka. Stawia ona dziecko w roli kreatora, zmusza do twórczego myślenia.