Dobrego startu

TreśćMetoda „Dobrego Startu”       Metoda Dobrego Startu (MDS) została opracowana przez Martę Bogdanowicz w latach 60 - tych w oparciu o wzory francuskie. Oryginalna nazwa metody brzmi Le Bon Depart, czyli dobry odjazd, start. Określenia te wskazują na możliwość posłużenia się nią w przygotowaniu dzieci do nauki czytania i pisania. 
            Jest to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki).
          Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.