Pedagogika zabawy

Treść


 

 

Pedagogika zabawy"

 


               Pedagogika zabawy to niezwykle interesująca, stosunkowo młoda w Polsce metoda pracy z grupą. Angażuje emocjonalnie wszystkich uczestników, pobudza do twórczego działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości, a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji. Główne cele pedagogiki zabawy to harmonijny i wszechstronny rozwój jednostki funkcjonującej w ramach określonej grupy, a także pomoc w odkrywaniu jej najlepszych cech. Pedagogika zabawy przyczynia się do rozwoju społecznego dziecka
w oparciu o ideę tolerancji i akceptacji własnej osoby oraz osób nas otaczających. Uczy jak rozwiązywać  problemy, wyrażać uczucia i radzić sobie z nagromadzonymi emocjami. Zapewnia ukształtowanie pozytywnej samooceny dziecka pozbawionej lęku przed odrzuceniem ośmieszeniem. Dziecko pracując proponowanymi przez pedagogikę zabawy metodami potrafi integrować się z grupą, jest kreatywne, komunikatywne, nastawione na współpracę i współdziałanie Efektem stosowania metody jest wzmocnienie potencjału dziecka, wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności.

                Elementy „Klanzy", w tym zabawy z chustą animacyjną rozbudzają naturalną ciekawość i radość w dzieciach, stwarzając możliwość wspólnego aktywnego spędzania czasu.