Metody pracy

Treść

 

Metody pracy:

 


 

 

            Podstawową i naturalną formą aktywności dziecka  w wieku przedszkolnym jest zabawa,
a motywem jej podejmowania jest przeżywanie pewnych sytuacji czy zdarzeń, które już uprzednio zaistniały w doświadczeniu poznawczym, w obserwacji czynności i zachowań ludzi dorosłych. Motywacja odgrywa największą rolę w podejmowaniu wysiłku i ma bezpośredni wpływ na kształtowanie postawy dziecka, a dążenie do coraz pełniejszego przeżycia okoliczności i wydarzeń, ról społecznych poprzez zabawę stanowi stale odnawiane, niewyczerpane źródło aktywności zabawowej dziecka.
W naszym przedszkolu nauczyciele wykorzystują klasyczne metody, takie  jak:

 

   -     metody podające ( przyswajanie): opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa,
         wiersze, piosenki, praca z tekstem,

 

   -     metody problemowe ( odkrywanie): gry dydaktyczne, giełda pomysłów, inscenizacja,

 

   -     metody aktywizujące (przeżywanie): drama, wystawa (ekspozycja), pokaz,

 

   -     metody praktyczne ( działanie): ćwiczenia, gry,  zabawy intelektualne: krzyżówki, rebusy,
         zabawy ruchowe, konstrukcyjne, muzyczno - taneczne.

         Ponadto w pracy stosujemy również szereg nowoczesnych metod nauczania
i wychowania.