Prawo dostępu

Treść

 

 

…………………………..……                              ………………………………………..

imię i nazwisko wnioskodawcy                                                  miejscowośćdata

………………………..………

adres zamieszkania

                                                                             

 

 

                                                                                                              Administrator Danych Osobowych

                                                          w Przedszkolu Samorządowym                                            
                  im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych - RODO)  wnoszę o pisemną odpowiedź,  czy moje dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli są przetwarzane  to proszę o podanie w jakim celu i w jakim zakresie.

 

 

 

 

Powyższe informacje proszę przesłać na adres:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

 

 

 

 

                                                                                                      ……………………...........

                                                                                                                  Czytelny podpis