Kryteria sukcesu

Treść

Kryteria sukcesu przedszkolaka

 

Dziecko:


 • -  umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami,
 • -  szanuje cudze zdanie i wolność innych,
 • -  rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie,
 • -  potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych,
 • -  rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej,
 • -  zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych,
 • -  zna swoje prawa i obowiązki,
 • -  potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje,
 • -  rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach,
 • -  ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca    
 •    rozpoczętej pracy,
 • -  potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki,
 • -  ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności,
 • -  jest otwarte, nie boi się, ani nie wstydzi prowadzić konwersację oraz wypowiadać swoją opinię na dany 
 •    temat.