Integracja w naszym przedszkolu

Treść

                  

 

                 Integracja w naszym przedszkolu to wspólne bycie razem dzieci zdrowych
i niepełnosprawnych, wesołych i smutnych, spokojnych i nadpobudliwych, dzieci
o różnych możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu.

                 Przedszkole integracyjne stwarza szansę na spotkanie się różnych dzieci
i kształtuje w nich szczególną wrażliwość na drugiego człowieka, na jego specyficzne potrzeby, na jego doskonałości i niedostatki, na indywidualne cechy i usposobienie. Dzieci zdrowe
i niepełnosprawne wzajemnie się poznają, oswajają ze swoją innością, wpływają na siebie, stwarzają sytuacje, które w naturalny sposób modyfikują zachowania. Uczą się tolerancji, szacunku, szczerości, przyjaźni, wyrozumiałości ...

             Nasza placówka jest właśnie takim miejscem, gdzie realizuje się w pełni ideę integracji. Kadra naszego przedszkola posiada pełne kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Proces edukacyjny wspierają specjaliści z zakresu: logopedii, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, a także rehabilitacji ruchowej (w budynku naszego przedszkola mieści się (Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością "PRZYSTAŃ" im. Jana Pawła II w Tymbarku).


Poniżej kilka zdjęć ze wspólnych zabaw i zajęć edukacyjnych: