Ramowy rozkład dnia

Treść

Ramowy rozkład dnia

 

 

* 6:30 - 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne grupowe,        

* 8:00 - 8:20 praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem,

* 8:20 - 8:30 czynności porządkowo - higieniczne przed śniadaniem,

* 8:30 - 9:00 śniadanie,

* 9:00 - 10:00 zajęcia grupowe, planowane zgodnie z podstawą programową dla danej grupy wiekowej,

* 10:00 - 11:30 zabawy grupowe w sali, spacery, wycieczki piesze, zabawy w ogrodzie i na hali sportowej,

* 11:30 - 12:15 czynności porządkowo - higieniczne przed obiadem, obiad

Oddział I 12:15 - 14:00 poobiedni odpoczynek (leżakowanie),

Oddział II, III, IV poobiedni odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela,

* 12:30 - 13:00 zajęcia grupowe, planowane zgodnie z podstawą programową,

* 13:00 - 14:00 zajęcia dodatkowe, plastyczne, muzyczno - wokalne, rytmiczne oraz zajęcia sportowe na hali gimnastycznej,

* 14:00 - 14:30 podwieczorek,

* 14:30 - 16:00 zabawy dowolne, indywidualne, grupowe, z niewielkim udziałem nauczyciela, praca indywidualna nauczyciela,

 

 

* wtorek i czwartek  - zajęcia z języka angielskiego we wszystkich grupach, w ramach pięciogodzinnej podstawy programowej

* poniedziałek - religia,

 

* Informacje dotyczące zajęć dodatkowych u nauczycielek w poszczególnych oddziałach. Wraz z rozpoczęciem zajęć, szczegółowe informacje umieszczane będą na stronie internetowej oraz na gazetkach oddziałowych.