Zajęcia dodatkowe

Treść

Głównym celem zajęć dodatkowych i kół zainteresowań jest rozbudzanie w dziecku zaciekawienia danym tematem, ponieważ z zaciekawień rodzą się zainteresowania, mogą one mieć decydujący wpływ na wybór zawodu czy pasji na całe życie.Zajęcia te mają też inne ważne zadanie - mianowicie wartościowe zajęcie wolnego czasu:)

 

Zalety zajęć dodatkowych:

- integracja z grupą o podobnych zainteresowaniach,

- poznawanie siebie, swoich pasji i zainteresowań,

- uczenie się funkcjonowania w grupie, zespole,

- uczenie organizowania sobie wolnego czasu, poznanie niezawodnego sposobu radzenia sobie ze stresem,

- wykonywanie czynności, które sprawiają radość, wyciszają umysł i ciało, relaksują,

- rozbudzanie wyobraźni, kreatywności i logicznego myśleni

- to niezawodny sposób  na NUDĘ :)

 

 

 W ofercie naszego przedszkola znajdziecie następujące kółka zainteresowań i zajęcia dodatkowe:

* kółko plastyczne - rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych, wyrażanie siebie poprzez różnorodne techniki plastyczne, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

* kółko wokalno - taneczne - przezwyciężanie bariery nieśmiałości, wyrabianie poczucia rytmu oraz harmoni ruchów, rozwija kreatywność i ekspesję muzyczną.

* rytmika - aktywizowanie ciała i umysłu, rozwijanie sprawności aparatu mięśniowo - ruchowego, pobudzanie aktywności, wiary we własne siły, rozwijanie poczucia rytmu.

* zajęcia sportowe - poprawianie ogólenej wydolności i sprawności sportowej, czerpanie radości z gier i zabaw zespołowych, uczenie zdrowej rywalizacji.

* religia