Język angielski w przedszkolu

Treść

W tej zakładce znajdziecie państwo materiały z zajęć języka angielskiego do ćwiczeń z dzieckiem w domu, dla poszczególnych grup wiekowych. 

Charakterystyka zajęć:
Zajęcia mają na celu zaznajomienie dziecka w formie zabawy z językiem angielskim. Dzieci uczą się słówek i zwrotów poprzez piosenki, wierszyki, liczne gry językowe i ćwiczenia aktywizujące ciało i zmysły dziecka. W trakcie zajęć przedszkolakom towarzyszy pacynka oraz wiele pomocy dydaktycznych takich jak obrazki i realia, które odpowiadają zainteresowaniom dziecka i jego potrzebom emocjonalnym.

Cele zajęć:
rozwój zdolności językowych dziecka,
rozbudzanie i umacnianie wiary we własne możliwości,
zachęcenie i zainteresowanie dziecka nauką języków obcych,
pobudzenie wyobraźni i doznań estetycznych.